OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje obiteljskih kuća i etažnog vlasništva
Osiguranje kućanstva
Požar i neke druge opasnosti
Osiguranje strojeva od loma
Provalna krađa i razbojništvo
Osiguranje stakla od loma
Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje obiteljskih kuća i etažnog vlasništva

Osiguravaju se obiteljske kuće, kuće u nizu, vikend kuće, etažno vlasništvo s pripadajućim idealnim dijelom koji pripada etažnom vlasniku, pomoćne građevine (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremišta).

OSNOVNI PAKET
Osnovne opasnosti - požar, eksplozija, pad i udar letjelice, udar motornog vozila, manifestacije i demonstracije, oluja, tuča, pad i udar stijenja, pritisak snježnih masa.

PROŠIRENI PAKET
osnovni + izlijevanje vode, poplava, bujica, visoka voda, odgovornost iz posjeda kuće i zemljišta + 7 drugih opasnosti

VELIKI PAKET
prošireni paket + 11 drugih opasnosti, ukupno 28 pokrića

Osiguranje kućanstva

Osiguravaju se stvari kućanstva u stalno i povremeno nastanjenim stanovima i odgovornost u svojstvu privatne osobe za štete učinjene trećim osobama i njihovim stvarima.

Stvarima kućanstva smatraju se pokretne stvari koje služe za uređenje stana te za osobnu uporabu ili potrošnju, kao i gotov novac, vrijednosni papiri, drago kamenje, plemeniti metali, pravi biseri i predmeti od njih, krzna i umjetnički predmeti i zbirke (poštanske marke, stari novac, značke i sl.).

Pripremili smo tri "paketa" osiguranja, prema Vašim potrebama.

OSNOVNI PAKET
Požar, eksplozija, pad i udar letjelice, oluja, tuča, pad i udar stijenja, pritisak snježnih masa, provala i krađa, razbojstvo, izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, poplava, bujica, visoka voda, privatna odgovornost - ukupno 13 opasnosti.

PROŠIRENI PAKET
osnovni + krađa, indirektni udar groma, lom staklokeramičkih površina za kuhanje, troškovi promjene brava nakon štetnog događaja, troškovi zamjenskog smještaja, troškovi preseljenja nakon štetnog događaja i dr.) - ukupno 19 opasnosti.

VELIKI PAKET
prošireni paket + nestanak predmeta nakon provale u osobno vozilo, troškovi pribave nestalih dokumenata nakon štetnog događaja, štete na zamrznutim namirnicama i dr. - ukupno 26 opasnosti.

Požar i neke druge opasnosti

Smatraju se osiguranima svi dijelovi građevinskog objekta, temelji, podrumski i nosivi zidovi, električne, plinske i vodovodne instalacije s pripadajućim mjernim instrumentima, crpkama, napravama za filtriranje, ugrađena oprema (dizalo, uređaji za grijanje, klimatizacija), telefonske instalacije, alarmni uređaji, gromobranske instalacije, žaluzine, rolete, vanjske antene.

Osigurateljna zaštita obuhvaća sljedeće opasnosti:
požar i udar groma,
eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije,
pad i udar letjelice i predmeta iz letjelice,
udar motornog vozila i pokretnog radnog stroja u osigurani građevinski objekat,
manifestacija i demonstracija,
oluja,
tuča,
pritisak snježnih masa,
pad i udar stijenja i kamenja.

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija osigurateljna zaštita se može proširiti i na osiguranje:

1. od posljedica vremenskih nepogoda:
poplava, bujica, visoka voda,
snježna lavina,
potres;

2. i nekih drugih opasnosti:
izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
oborinske vode.

Osiguranje strojeva od loma

Osiguravaju se strojevi, strojni uređaji, električni uređaji i instalacije.

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i: dalekovodi, cjevovodi, vodovodna i kanalizacijska mreža, instalacije centralnog grijanja, antenski stupovi, krupni alat, elektronička računala, nositelji podataka.

Osiguranjem se pruža osigurateljna zaštita od oštećenja i uništenja osigurane stvari zbog nezgode u pogonu pod kojom se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u svezi s uporabom osigurane stvari, kao i iz nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili neke druge osobe.

Provalna krađa i razbojništvo

Osiguravaju se pokretne stvari u vlasništvu osiguranika.

Pruža se osigurateljna zaštita od opasnosti izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva, kao i obijesti (vandalizma) tijekom izvršenja provalne krađe. Pokrivena je šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta uzrokovana oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacija i opreme u kojima se nalaze osigurane stvari.

Osiguranje stakla od loma

Moguće je ugovoriti osiguranje svih vrsta stakala, svjetlećih natpisa, reklama, mramornih ploča, porculanskih umivaonika, sanitarija, uličnih ogledala, kulturnih, povijesnih i nadgrobnih spomenika od kamena, betona i metala, neonske i ostale svijetleće cijevi.

Pruža se osigurateljna zaštita od uništenja ili oštećenja na već ugrađenim staklima i predmetima zbog razbijanja osiguranih stvari.

Osiguranje od odgovornosti

Osigurava se građanskopravna izvanugovorna osiguranikova zakonska odgovornosti za štetu nastalu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. Pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz djelatnosti ili zanimanja osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti, koji su označeni u polici osiguranja. Ukoliko se ugovori pokrivena je i odgovornost osiguranika prema vlastitim zaposlenicima za štetu zbog smrti, ozlijede tijela ili zdravlja te oštećenja stvari.

Za sve informacije kontaktirajte našeg zastupnika za osiguranje.

POVRATAK NA VRH

Vrste osiguranja

Osiguranje obiteljskih kuća i etažnog vlasništva

Osiguranje kućanstva

Požar i neke druge opasnosti

Osiguranje strojeva od loma

Provalna krađa i razbojništvo

Osiguranje stakla od loma

Osiguranje od odgovornosti