OSIGURANJE BRODICA

Obavezno osiguranje brodica
Kasko osiguranje plovila

Obavezno osiguranje brodica

Osiguranje po ovom cjeniku pruža se osiguravateljna zaštita od zakonske odgovornosti naknade štete vlasnika odnosno koristnika brodice na motorni pogon registrirane za sport i razonodu, upisanoj u očevidnik brodica (odnosno strani upisnik brodica), za slučajeve kada je pri uporabi brodice došlo do tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrti neke osobe.

Svota osiguranja utvrđena je odlukom Vlade RH i trenutačno iznosi 3,500,000 kn.

Svota osiguranja je gornja granica obveze Plavog Azurita po jednom osiguranom slučaju bez obzira na broj oštećenika.

Osiguranje traje 1 godinu.

Kasko osiguranje plovila

Osiguranje obuhvaća trup jahte, njezin pogosnki motor i opremu jahte kako je uobičajeno opremljena prilikom prodaje. Jahta je osigurana samo dok je upisana u očevidnik nadležne lučke kapetanije i dok ima važeću ispravu o sposobnosti za plovidbu. Plovilo je obuhvaćeno osiguranjem dok plovi u granicama plovidbe navedenim u knjižici plovila.

Osiguranje vrijedi i za vrijeme kada plovilo nije u moru ili vodi.

Osiguranjem su pokriveni sljedeci rizici:
plovidbena nezgoda (sudar, udar, nasukanje, potonuće i sl.).
udar groma,
elementarna nepogoda uključujući plimni val, potres, požar,
nezgoda jahte pri ukrcaju, iskrcaju ili premještanju tereta ili goriva,
eksplozija na jahti ili izvan nje,
udar kopnenog prijevoznog sredstva i pad letjelice ili njenih dijelova ili nekih drugih predmeta,
nezgoda jahte pri izvlačenju na obalu,
krađa i otimačina cijele jahte ili samo ugrađenog motora,
neovlaštena posluga jahte,
provalna krađa,
štetni postupci trećih osoba iz obijesti ili štete uzrokovane namjerom i nepažnjom trećih osoba,
nepažnja brodopopravljača.

Odobravamo bonus:
10% za najmanje jednu godinu bez prijavljene štete,
20% za dvije uzastopne godine,
30% za tri uzastopne godine bez prijavljene štete.

Za sve informacije kontaktirajte našeg zastupnika za osiguranje.

POVRATAK NA VRH

Vrste osiguranja

Obavezno osiguranje brodica

Kasko osiguranje plovila