KONTAKT PODACI

Plavi Azurit
za zastupanje u osiguranju

21000 Split, Lučica 4
Tel. 021 323 333
Fax. 021 323 332

OIB 45614603352
IBAN: HR85 2503007 1100072964
Žiro račun 2503007-1100072964

Volksbanka d.d., Zagreb, Varšavska 9 - Temeljni kapital u cijelosti uplaćen: 100.000,00 kuna

Registrirano u Trgovačkom sudu u Splitu, MBS 060282167
Član uprave: Nikola Pivčević