OSIGURANJE OD NEZGODE

Pojedinačno osiguranje od nezgode
Obiteljsko osiguranje od posljedica nezgode
Grupno osiguranje od posljedica nezgode
Osiguranje učenika i studenata od posljedica nezgode
Osiguranje članova sportskih udruga
Osiguranje pirotehničara od posljedica nezgode
Osiguranje izletnika i turista od posljedica nezgode
Osiguranje gostiju od posljedica nezgode i priključno osiguranje od odgovornosti ugovaratelja

Pojedinačno osiguranje od nezgode

Po ovom programu osigurati se mogu osobe od 14 do 65 godina starosti. Osiguranje se uobičajeno ugovara s trajanjem osiguranja od godinu dana, no mogućnost je ugovaranja i osiguranja s kraćim ili dužim trajanjem od godinu dana. Osigurati se mogu zdrave osobe.

Rizici koji se osiguravaju:
smrt zbog bolesti
smrt zbog nezgode (nesretnog slučaja)
trajni invaliditet
bolnička naknada

Minimalna godišnja premija iznosi 100kn.

Premija osiguranja ovisi o zanimanju i sportskim aktivnostima osiguranika. Ovisno o rizičnosti zanimanja osiguranici su podijeljeni u 3 razreda opasnosti.

Obiteljsko osiguranje od posljedica nezgode

Mogu se osigurati članovi jedne obitelji (najmanje dvoje). Osigurati se mogu osobe od 0 do 65 godina starosti.

Osiguranje se uobičajeno ugovara s trajanjem osiguranja od godinu dana, no mogućnost je ugovaranja i osiguranja s kraćim ili dužim trajanjem od godinu dana. Osigurati se mogu zdrave osobe.

Rizici koji se osiguravaju:
smrt zbog bolesti
smrt zbog nezgode (nesretnog slučaja)
trajni invaliditet
bolnička naknada

Minimalna godišnja premija iznosi 100 kn.

Grupno osiguranje od posljedica nezgode

Po ovom programu mogu se osigurati djelatnici pravnih osoba ili članovi udruga od posljedica nezgode.

Mora biti najmanje 10 osoba da bi se osiguranje moglo ugovoriti po ovom programu. Osigurati se mogu osobe od 14 do 65 godina starosti.

Osiguranje se uobičajeno ugovara s trajanjem osiguranja od godinu dana, no mogućnost je ugovaranja i osiguranja s kraćim ili dužim trajanjem od godinu dana. Osigurati se mogu zdrave osobe.

Rizici koji se osiguravaju:
smrt zbog bolesti
smrt zbog nezgode (nesretnog slučaja)
trajni invalilditet
bolnička naknada
osiguranje od teško bolesnih stanja.

Minimalna godišnja premija iznosi 100 kn.

Ukoliko npr. tvrtka ugovara osiguranje za svoje djelatnike samo za vrijeme obavljanja djelatnosti te pri dolasku i povratku zaposlenika s posla premije u tablici se smanjuju za 30%. Premija osiguranja ovisi o djelatnosti kojom se tbrtka bavi.

Osiguranje učenika i studenata od posljedica nezgode

Osigurati se mogu učenici ili studenti jedne škole, razreda, jedne godine studija ili jednog učeničkog ili studentskog doma ako nisu mlađi od 6 godina ili stariji od 28 godina.

Osiguranje može ugovoriti svaka osnovna, srednja, viša ili visoka škola i fakultet, dom za smještaj učenika osnovnih, srednjih, viših ili visokih škola i fakulteta kao i pravne i fizičke osobe kod kojih su učenici na praksi, a koje zaključe osiguranje za učenike, odnosno studente. Trajanje osiguranja je jedna školska ili akademska godina.

Rizici koji se osiguravaju:
troškovi pogreba
trajni invaliditet
bolnička naknada (može se, a i ne mora ugovoriti)

Osiguranje se ugovara za poimenični popis učenika odnosno studenata.

Osiguranje članova sportskih udruga

Neovisno o tome da li ste sportaš profesionalac ili se sportom bavite amaterski, Plavi Azurit nudi program osiguranja sportaša od posljedica nezgode (nesretnog slučaja).

U profesionalce se ubrajaju sportaši koji redovito treniraju, natječu se (1. državna liga), sudjeluju u natjecanjima kao državni režavni reprezentativci te sportaši koji trebaju licencu.

Rizici koji se osiguravaju:
smrt zbog nezgode
trajni invaliditet
bolnička naknada

Pored ugovaranja godišnjeg osiguranja pruža se mogućnost ugovaranja osiguranja samo za vrijeme trajanja jednog natjecanja.

Osiguranje pirotehničara od posljedica nezgode

Pojedinačno se od nezgode (nesretnog slučaja) osiguravaju pirotehničari tijekom obavljanja redovnog zanimanja kao i na putu na posao i s posla.

Osiguravaju se sljedeci rizici:
smrt zbog nezgode
trajni invaliditet kao posljedica nezgode.

Osiguranje se zaključuje pojedinačno za svakog osiguranika.

Osiguranje izletnika i turista od posljedica nezgode

Osiguravaju se turistička, transportna i slična poduzeća koja u svojim ili iznajmljenim vozilima prevoze turiste ili izletnike na kružna putovanja kao i poduzeća koja organiziraju izlete za svoje članove. Ta poduzeća se ugovaratelji osiguranja.

Ova polica primjenjuje se za grupno osiguranje. Osiguranje vrijedi samo za vrijeme trajanja organiziranog putovanja ili izleta.

Osiguravaju se sljedeći rizici:
smrt zbog nezgode
trajni invaliditet kao posljedica nezgode.

Osiguranje gostiju od posljedica nezgode i priključno osiguranje od odgovornosti ugovaratelja

Osiguravati se mogu gosti hotela, motela, toplica, javnih kupališta, kampova, bungalova, marina i privatnog smještaja, od posljedica nesretnog slučaja i odgovornosti za nezgode koje bi se mogle dogoditi gostu i njegovoj imovini iz sonova djelatnosti Ugovaratelja osiguranja.

Ugovaratelj osiguranja može biti svaka tvrtka koja se bavi hotelskom ili sličnom djelatnošću, kao i fizička osoba koja ima odgovarajuću dozvolu za primanje gostiju na noćenje i boravak.

Osiguranjem je obuhvaćen svaki gost upisan u knjigu gostiju i to za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja i za slučaj trajnog invaliditeta.
Priključno osiguranje od odgovornosti ugovaratelja osiguranja je osiguranje odgovornosti iz djelatnosti, a Ugovaratelj osiguranja je osiguran za štete čiju naknadu osnovom zakonskih propisa mogu zahtijevati oštećeni gosti koji su upisani u knjigu gostiju.
Osiguranje vrijedi samo za vrijeme boravka gosta u objektima Ugovaratelja osiguranja (prostorije hotela, terasa, uređeni parking) i ukoliko se osigurani rizik dogodi u istom prostoru.

Premija osiguranja se određuje na temelju broja noćenja tijekom trajanja police, a za kušače javnih kupališta na temelju broja prodanih ulaznica. Premija osiguranja obračunava se i plaća godišnje na temelju ostvarenog broja noćenja u prethodnoj godini ili temeljem prodanih ulaznica, a konačan obračun se radi po isteku osigurateljne godine temeljem stvarnog broja noćenja ili prodanih ulaznica.

Za sve informacije kontaktirajte našeg zastupnika za osiguranje.

POVRATAK NA VRH

Vrste osiguranja

Pojedinačno osiguranje od nezgode

Obiteljsko osiguranje od posljedica nezgode

Grupno osiguranje od posljedica nezgode

Osiguranje učenike i studenata od posljedica nezgode

Osiguranje članova sportskih udruga

Osiguranje pirotehničara od posljedica nezgode

Osiguranje izletnika i turista od posljedica nezgode

Osiguranje gostiju od posljedica nezgode i priključno osiguranje od odgovornosti ugovaratelja