TRANSPORTNA OSIGURANJA

Osiguranje pojedinačne pošiljke
Osiguranje po generalnoj polici

Osiguranje pojedinačne pošiljke

Osigurava se konkretna pošiljka na određenoj relaciji u pomorskom, kopnenom ili avionskom prijevozu.

Podatci potrebni za izračun premije:
vrsta robe
način pakiranja
broj koleta i težina
prijevozno sredstvo
relacija prijevoza
svota osiguranja
pod kojim uvjetima se osigurava.

Osiguranje po generalnoj polici

Pokrivene su sve pošiljke koje se prevoze na rizik osiguranika, bilo kojim transportnim sredstvom u određenom razdoblju.

Osnovica za obračun može biti:
zbroj svih ulaznih i/ili izlaznih računa
zbroj vrijednosti svih pošiljaka koje se prevoze na rizik osiguranika.

Visina premije ovisi i o predmetu osiguranikovog poslovanja.

Za sve informacije kontaktirajte našeg zastupnika za osiguranje.

POVRATAK NA VRH

Vrste osiguranja

Osiguranje pojedinačne pošiljke

Osiguranje po generlanoj polici