PUTNO OSIGURANJE

Putno osiguranje

Osnovna karakteristika naše ponude putnog osiguranja je visok stupanj osigurateljnog pokrića te niska premija osiguranja čime je naš program putnog osiguranja izuzetno prihvatljiv.

Osigurati se mogu osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez obzira na starost. Osiguranje pokriva cijeli svijet, a premija osiguranja ne ovisi o destinaciji već isključivo o trajanju osiguranja.

Maksimalno trajanje jednog putovanja je 92 dana.

Za sve informacije kontaktirajte našeg zastupnika za osiguranje.

Vrste osiguranja