PLAVI AZURIT

Agencija za zastupanje u osiguranju

kroz suradnju sa svim vodećim osiguravajućim kućama u RH nudi sve vrste osiguranja, pomoć i savjetovanje pri odabiru. Ono što nas čini drugačijima od ostalih zastupstava u osiguranju je mogućnost koju nudimo svim našim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima, a to je plaćanje osiguranja robama ili uslugama koje nude unutar svoje djelatnosti.

Pri tome je bitno naglasiti da konačni odabir osiguravajuće kuće i dalje rade sami na osnovu prijašnjih iskustava i sklonosti, a cijena osiguranja ostaje nepromijenjena (pri istim uvjetima osiguranja). Također, svim partnerima nudimo robni akreditiv u obliku premije osiguranja u određenom iznosu unutar kojeg mogu povlačiti osiguranje za svoje potrebe ili ga prenijeti na nekog drugog, partnera, dobavljača, platiti neku svoju obavezu, darovati…

Vjerujemo da će Vam naša ponuda biti interesantna te Vas molimo da nas slobodno kontaktirate.

 

PONUDE OSIGURANJA

IZDVAJAMO